De volgende dieren hebben de setting al gevonden

 

 *Merel

*Vlaamse gaai  

*Groene specht

*Torenvalk

*Pimpelmees

*Heggenmus

*Koolmees

*Roodborstje

*Buizerd 

*Zwartkop

*Ekster

*Vink

*Houtduif

*Kauw

*Sperwer

*Keep

*Reiger

*Witte kwikstaart

* Zwartkop

*Grote bonte specht

*Turkse tortel

 *Zwarte kraai

*Konijn 

*Holen duif 

* Groenling

* Kuifmees

*Bonte vliegenvanger

*Slechtvalk

*Putter 

* Spreeuw 

*Boeren zwaluw

 *Tjiftjaf 

* Gierzwaluw

*Geelgors

* Appelvink

* Grote gele kwikstaart